Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị Văn hóa

CEMCO là một Công ty chuyên kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật, thông tin cổ động, truyền thanh công cộng, giám sát các hoạt động bằng màn hình cho các cơ quan, đoàn thể và các nhu cầu của nhân dân.

CEMCO có một lượng hàng phong phú về chủng loại, đủ về số lượng, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu đồng bộ cũng như đột xuất của mọi khách hàng.

Xem thêm

© 2015 Bản quyền thuộc về CEMCOHCM